क्या जानवर Jannat में जाएंगे ?

क्या जानवर Jannat में जाएंगे ?

कौन कौन से जानवर Jannat में जाएंगे ?

1. नाका-ए-मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ।

2. बकर-ए-मूसा अलैहिस्सलाम

3. हूते-यूनुस अलैहिस्सलाम ।

4. हिमारे-उजैर अलैहिस्सलाम ।

5. नमल-ए-सुलैमान अलैहिस्सलाम ।

6. हुदहुदे सुलैमान अलैहिस्सलाम ।

7. कल्बे - अरहावे- कहफ़ ।

8. कयो-इस्माईल अलैहिस्सलाम।

9. अजले-इब्राहीम अलैहिस्सलाम ।

मचवारा ka दर्द | कमजोर पर जुल्म करना

मचवारा ka दर्द | कमजोर पर जुल्म करना